Przejdź do treści

O Projekcie

Dla kogo ten projekt?

Kiedy ostatnio zadbałeś o siebie? Czy troska o innych jest częścią Twojej pracy?

Ładujesz baterię innym, ale zaczynasz odczuwać, że Twoja się wyczerpuje?

Trafiasz w swojej pracy na młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy, a Ty zastanawiasz się co robić?

Jeśli przynajmniej raz odpowiedziałeś „Tak”, to jest projekt jest dla Ciebie.

Jeśli pracujesz z dziećmi i młodzieżą (szczególnie taką, która w ostatnim czasie doświadcza problemów
i trudności w życiu głównie w obszarze emocji, poczucia sensu, relacji, wartości etc.) to jesteś idealnym kandydatem i kandydatką, żeby dołączyć do zespołu uczestników i uzyskać narzędzia, wiedzę, ale przede wszystkim wsparcie, siłę i pewność w działaniu!

Motywacja powstania projektu

Zmiany w organizacji kształcenia (edukacja zdalna) oraz ograniczony dostęp do specjalistów (opieka psycho-pedagogiczna w szkole i innych placówkach), po przejściu pierwszej ‘ekscytacji brakiem szkoły’ w 2020r., ujawniły wiele deficytów i problemów dotykających młodzież. Wsparcia potrzebują także osoby pracujące
z dziećmi i młodzieżą, którzy przez cały czas pandemii dbają o dobrostan innych.

Widoczna jest potrzeba w zakresie rozwinięcia wiedzy w zakresie wsparcia oraz narzędzi pozwalających na skuteczniejsze działanie z młodzieżą. Wiele młodych osób zostało pozbawionych dotychczasowej pomocy,
a stres i alienacja przyczyniały się do poszerzania skali zjawiska ekskluzji. Problem ten ma charakter globalny i zdaje się być wtórną falą uderzeniową pandemii. (por: raport UNICEF Covid 19,2021; bip.pan.pl/artykul/209/442/konsekwencje-pandemii-covid-19-dla-zdrowia-psychicznego-i-edukacji-dzieci-i-mlodziezy-25-stycznia-2021-r;unicef.org/covid-19-and-implications-protecting-children; Grzelak, Żyro 2021). Dlatego też tematyka warsztatów jest aktualna, ważna i potrzebna.

W projekcie organizowanym pod hasłem „Praca zdalna z młodzieżą w kryzysie emocjonalnym” głównym celem jest ukazanie w przystępny sposób i upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii kryzysu, interwencji psychologicznej i pedagogicznej oraz psychologii pozytywnej, coachingu i mentoringu, rozwijania relacji w grupie. Rozwijanie umiejętności pracy interwencyjnej w warunkach zdalnych z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, terapeutycznych oraz aplikacji i funkcjonalnych narzędzi on-line, ale przede wszystkim budowania odporności psychicznej.

Co się będzie działo w ramach projektu?

Projekt zakłada realizację 4 edycji warsztatów. Każda edycja to cykl 7 warsztatów (6 zdalnie, 1 stacjonarnie).

Tematyka warsztatów obejmuje: ABC pomocy psychologicznej; Motywowanie i narzędzia coachingowe; Budowanie odporności psychicznej; Mediacje i radzenie sobie z konfliktami; Drama edukacyjna i Teatr Forum; Zarządzanie stresem i emocjami. Ostatni warsztat nosi nazwę syntetycznego i odbędzie się stacjonarnie.

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość do skorzystania z indywidualnej superwizji z wybranym trenerem).

Przy współpracy z trenerami i superwizji każdy uczestnik przygotuje „Plan autorozwoju” do wdrożenia
we własnej pracy (w organizacji/ instytucji) na podstawie wiedzy, umiejętności i doświadczeń zdobytych
w Projekcie. Miesiąc po ostatnim warsztacie w każdej edycji trenerzy będą kontaktować się z uczestnikami
w celu zdobycia informacji o postępach i realizacji przyjętych Planów oraz by udzielić niezbędnego wsparcia.

Co jest warunkiem wzięcia udziału?

Aby wziąć udział w projekcie trzeba możliwie najszybciej wysłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy
z pozostałymi dokumentami (patrz w zakładce REKRUTACJA). Każda edycja to jedynie 20 miejsc dla kandydatów. Liczy się kolejność zgłoszeń. Uczestnicy, którzy wyślą zgłoszenie po przekroczeniu limitu
osób zostaną wprowadzone na listę rezerwową.

Drugim warunkiem jest działalność na rzecz dzieci lub młodzieży w ramach pracy (szkoła, świetlice, placówki oświatowe, centra młodzieżowe, stowarzyszenia, kluby, fundacje, inne organizacje i instytucje).

Jaki jest koszt udziału w projekcie?

Projekt w 91% jest finansowany ze środków programu „Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki” oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczestnicy wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 60 zł. Wpłata jest jednoznacznym potwierdzeniem chęci udziału w projekcie.

„AKTYWNI Z PASJĄ – Praca zdalna z młodzieżą
w kryzysie emocjonalnym” projekt finansowany
ze środków programu  „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki  oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie